Vår misjon

Tryggere samfunn.

Vår visjon

Securance beskytter og effektiviserer din verdikjede.

Vår posisjon

Securance AS er et aksjeselskap som tilbyr et bredt spekter av ulike tjenester. Securance AS tilbyr enhver form for kontroll- og sikkerhetstjenester. Securance er leverandør av konsulent-

og rådgivningstjenester innen blant annet ledelse, HMS, kvalitet og beredskaps- og sikkerhetsledelse. I tillegg tilbyr Securance AS profesjonell faglig opplæring og kompetanseutvikling innen sitt fagfelt, sammen med salg av produkter som naturlig faller sammen med virksomhetens profil.

Vår ambisjon er å etterleve vår visjon om å beskytte og effektivisere våre oppdragsgiveres verdikjeder. Securance skal gjennom utvikling og kvalitet på tjenestene skape verdier for eiere og samfunn.

Gjennom våre verdier, verdiskapende, tryggende og fremhjelpende, har vi definert hva slags adferd som forventes av leder og medarbeidere. Vår ledelsesfilosofi er Verdibasert ledelse, dvs. at økonomiske resultater, faglig kunnskap og sosiale ferdigheter har likeverdig fokus. I tillegg skal våre ansatte ha definert sitt Medarbeiderskap, der alle har et felles ansvar for organisasjonsutvikling og å utvikle og sikre et godt arbeidsmiljø.